Ovitrelle

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Ovitrelle

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Ovitrelle is choriogonadotropine alfa. Choriogonadotropine alfa is hetzelfde als Humaan choriongonadotrofine (HCG), alleen wordt HCG gehaald uit de urine van zwangere vrouwen, choriogonadotropine alfa wordt synthetisch gemaakt.

  HCG is een lichaamseigen hormoon aangemaakt door de placenta (moederkoek). Bij vrouwen stimuleert HCG de eisprong, het stimuleert de eierstokken om het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen te maken en het zorgt dat de baarmoederwand gereed is voor innesteling van een bevruchte eicel.

  Bij mannen stimuleert HCG de rijping van de zaadcellen en bevordert het de ontwikkeling van mannelijke geslachtskenmerken.

  Artsen schrijven dit middel voor bij verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen en bij een vertraagde puberteit bij jongens.

  HCG wordt ook gepropageerd als afslankmiddel. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij NIET werkzaam is.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn verschillend bij vrouwen en mannen.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms bij de vrouw

  • Meerlingzwangerschap. Door gebruik van dit middel kunnen zich meerdere eicellen tegelijkertijd ontwikkelen. Dit kan leiden tot tweelingen of meerlingen.

  Zelden bij vrouwen

  • Overreactie van de eierstokken, waardoor zich te veel eicellen ontwikkelen. Dit kan ernstige klachten geven, met onder andere kans op trombose. De verschijnselen van deze overreactie merkt u na de eisprong: ernstige buikpijn, diarree, braken, pijnlijke borsten, plotselinge gewichtstoename van meer dan twee kilo, kortademigheid en niet of heel weinig plassen. Waarschuw bij deze verschijnselen meteen uw arts.

  Zelden bij jongens

  • Te vroege sluiting van de groeischijven. Daarom zal de arts de skeletgroei regelmatig controleren.
  • Bij jongens onder de tien jaar: te vroege ontwikkeling van de puberteit. Raadpleeg de arts als u dit merkt. De behandeling moet dan stoppen

  Zeer zelden bij mannen en vrouwen

  • Pijn op de injectieplaats, roodheid, zwelling, jeuk en blauwe plekken. Vooral gedurende de eerst dagen van de behandeling.
  • Huiduitslag door overgevoeligheid voor dit middel. Meld deze bijwerkingen aan uw arts. Deze zal de behandeling stopzetten, en kan soms proberen of u voor een ander preparaat niet overgevoelig bent. Bij ernstige benauwdheid meteen uw arts raadplegen.

  Zeer zelden bij mannen

  • Vasthouden van vocht. U merkt dit ook aan een toename van uw lichaamsgewicht. Hierdoor kan ook uw bloeddruk iets stijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.
  • Borstvorming.

  Zeer zelden bij vrouwen

  • Trombose. Dit kunt u herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.
  • Bij vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad, zou de tumor mogelijk kunnen groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. Dit is echter niet bewezen. Overleg hierover met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?
  Dit middel moet in een spier of onder de huid worden ingespoten. Een enkele keer zult u zelf of uw partner injecties onder de huid toedienen. De arts of verpleegkundige zal u daartoe precies instrueren. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.

  Wanneer?

  Vrouwen: bevordering eisprong
  Dit middel wordt toegediend op het moment dat de arts met een echo heeft gezien dat de eicellen voldoende zijn gerijpt. Op die dag en op de dag erna moeten de eicellen worden bevrucht. U moet dus op die dag geslachtsgemeenschap hebben, op die dag moet de inseminatie plaatsvinden of op die dag worden de eitjes ‘geoogst' voor de IVF.

  Jongens: vertraagde puberteit
  De behandeling begint als blijkt dat de puberteit niet op tijd op gang is gekomen.

  Jongens: niet ingedaalde zaadballen
  De behandeling begint als blijkt dat de zaadballen niet zijn ingedaald.

  Hoe lang?

  Rijping eitjes en eisprong
  Meestal is de injectie met HCG eenmalig. Soms worden gedurende negen dagen nog drie of minder injecties HCG gegeven om de eitjes te helpen overleven.

  Mannen: vorming nieuwe zaadcellen
  Dit middel moet u minimaal drie maanden gebruiken. Het duurt ongeveer twee en een halve maand voor nieuwe zaadcellen zijn gevormd. Deze blijven daarna enige weken levensvatbaar.

  Jongens: te late puberteit
  De behandeling met de injecties duurt minimaal zes maanden.

  Jongens: niet ingedaalde zaadballen
  De behandeling met de injecties duurt meestal zes weken.

 • Vergeten

  Het is uiterst belangrijk u te houden aan de aanwijzingen van arts of verpleegkundige over de tijdstippen waarop u het hormoon moet spuiten. Indien u een toediening vergeet of er komt iets tussen, dan kan een hele zwangerschapspoging verloren gaan!

  Indien u toch een toediening vergeten bent: bedenkt u het zich nog op dezelfde dag? Spuit dan zo snel mogelijk het middel in. Ontdekt u het pas de volgende dag? Raadpleeg dan uw arts.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  HCG heeft een wisselwerking met veel andere hormonen. Hormonen kunnen elkaar tegenwerken of de combinatie kan juist nodig zijn voor een goed effect. Daarom is een deskundige begeleiding door een specialist noodzakelijk om de precieze combinatie van de verschillende hormonen te bepalen.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Dit middel mag worden gebruikt net na het ontstaan van de zwangerschap om de zwangerschap in stand te houden. Gebruik het echter niet later tijdens de zwangerschap. Het kan de ontwikkeling van de baby beïnvloeden.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Als u voortijdig stopt met deze injecties, kan de behandeling mislukken. Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen. De behandeling met deze hormonen luistert nauw en mogelijk is het gezonder als u de behandeling afmaakt of nog andere hormonen er bij gebruikt om de behandeling goed af te ronden.

 • Handelsinformatie

  HCG (humaan choriongonadotrofine) is sinds 1932 internationaal op de markt, choriogonadotropine alfa sinds 2000. Choriogonadotropine alfa is hetzelfde als HCG, alleen wordt HCG (Pregnyl) gehaald uit de urine van zwangere vrouwen, choriogonadotropine alfa (Ovitrelle) wordt synthetisch gemaakt.

  Het is in injecties op recept verkrijgbaar onder de merknamen Pregnyl en Ovitrelle.

Laatst gewijzigd op: 06 augustus 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Ovitrelle? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen